Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Mediálne a reklamné agentúry

ZenithMedia s.r.o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3215-3555
Email: dusan.viszt@zenithmedia.sk
Web: www.zenithmedia.sk
Generálny riaditeľ: Dušan Viszt
Externá komunikácia: Lenka Jesenáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, španielsky
Stránky: 1 | 2