Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Pracovné portály

JOB, s.r.o.

Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce
Tel: +421 (0)905 858815
Email: job@job.sk
Web: www.job.sk
Konateľ: Juraj Buda
Externá komunikácia: Miriam Búdová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Profesia, s.r.o.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3300-6790
Email: profesia@profesia.sk
Web: www.profesia.sk
Výkonný riaditeľ: Ivana Molnárová
Externá komunikácia: Nikola Richterová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Zoznam, s.r.o.

Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)911 606048
Fax: +421 (0)2 5245-1186
Email: kariera@firma.zoznam.sk
Web: www.kariera.zoznam.sk
Konateľ: Martin Mác
Externá komunikácia: Viera Suchová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.