Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Agentúry dočasného zamestnávania

ADECCO Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5363-0223
Fax: +421 (0)2 5341-2383
Email: adecco@adecco.sk
Web: www.adecco.sk
Country manager: Ondřej Wysoglad
Externá komunikácia: Diana Nackinová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

EDYMAX EUROPE s.r.o. (člen skupiny MANUVIA)

Hurbanova 21, 085 01 Bardejov
Tel: +421 (0)800 600200
Email: praca@edymax.com
Web: www.edymax.com
Generálny riaditeľ: Marek Kuchta

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

EDYMAX Personal Management a. s.

Drevená 888, 924 01 Galanta
Tel: +421 (0)800 600200
Email: info@edymax.com
Web: www.pseurotrade.sk, www.edymax.com
Predseda predstavenstva: Marek Kuchta

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o.

Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4341-2279
Email: info@e-personal.eu
Web: www.e-personal.eu/sk
Výkonný riaditeľ: Branislav Kaniansky

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

HRQ SK s. r. o.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2073-0500
Email: paulina.pokorna@hrqgroup.com
Web: www.hrqgroup.com
Generálny riaditeľ: Michaela Sojáková

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Prešovská 38, 821 02 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4910-9322
Fax: +421 (0)2 4910-9312
Email: indexnoslus@indexnoslus.sk
Web: www.indexnoslus.sk
Konateľ: Róbert Čvapek
Externá komunikácia: Darina Mokráňová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Lugera & Maklér, spol. s.r.o.

Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
Tel: +421 (0)32 6538-111
Fax: +421 (0)32 6582-873
Email: lugera@lugera.com
Web: www.lugera.sk
Konateľ: Danka Berčeniová
Externá komunikácia: Monika Voláková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

ManpowerGroup Slovensko s.r.o.

Lazaretská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-6900
Fax: +421 (0)2 5710-6109
Email: manpower@manpower.sk
Web: www.manpower.sk
Generálny riaditeľ: Zuzana Rumiz
Externá komunikácia: Lena Nemeškalová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Manuvia, a. s.

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)800 189099
Email: info@manuvia.com
Web: www.manuvia.com
Predseda predstavenstva: Dušan Letošník
Externá komunikácia: Lucia Hovančáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Proact People Slovensko s.r.o.

Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta
Tel: +421 (0)31 7801-971
Fax: +421 (0)31 7801-971
Email: rkubis@proactpeople.sk
Web: www.proactpeople.sk
Výkonný riaditeľ: Roman Kubiš
Externá komunikácia: Roman Kubiš
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2