Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Centrá podnikových služieb

Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 5929-0290
Email: bratislava@accenture.com
Web: www.accenture.com/sk-en
Generálny riaditeľ: Tomáš Volek
Externá komunikácia: Robert Belavy
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Accenture, s.r.o.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5929-0290
Email: robert.belavy@accenture.com
Web: www.accenture.com/sk-en
Riaditeľ: Marek Jurko
Externá komunikácia: Robert Belavý
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Adient Slovakia s.r.o.

Štúrova 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5727-1111
Email: reception-bbc-sk@adient.com
Web: www.adient.com
Generálny riaditeľ: Peter Kováč
Externá komunikácia: Peter Kováč
Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Allianz Technology SE, organizačná zložka

Karloveská 6C/3154, 842 02 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 6929-4442
Email: mariana.dolinska@allianz-services.sk
Web: www.allianz.com
Riaditeľ: Peter Hladký
Externá komunikácia: Mariana Dolinská
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6353-0972
Email: BTS-reception@amazon.com
Web: www.amazon.com
Konateľ: Marek Bomba
Externá komunikácia: Miroslava Remenarova
Komunikácia možná:
anglicky

AT&T Global Network Services Slovakia, spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6925-7211
Fax: +421 (0)2 6428-7697
Email: infoslovakia@att.com
Web: www.att.com/emea
Generálny riaditeľ: Gabriel Galgóci
Externá komunikácia: Rebecca Atherley
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, portugalsky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Pribinova19, 841 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6852-6801
Email: recepcia-sk.it-solutions@atos.net
Web: www.sk.atos.net
Generálny riaditeľ: Martin Sůra
Externá komunikácia: Sylvia Žažová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DATALAN, a.s.

Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5025-7777
Fax: +421 (0)2 5025-7700
Email: info@datalan.sk
Web: www.datalan.sk
Generálny riaditeľ: Marek Paščák
Externá komunikácia: Ivana Dorozlo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Dell s.r.o.

Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5750-8040
Fax: +421 (0)2 5750-8851
Email: NA
Web: www.dell.com
Generálny riaditeľ: Stephen Caulfield
Externá komunikácia: Tatiana Šurinová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DXC Technology Slovakia s. r. o.

Galvaniho 7, 820 02 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5752-5555
Email: NA
Web: www.dxc.technology
Generálny riaditeľ: Zdenko Böhmer
Externá komunikácia: Zuzana Spisakova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3