Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Centrá podnikových služieb

Adient Slovakia s.r.o.

Štúrova 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5727-1111
Email: reception-bbc-sk@adient.com
Web: www.adient.com
Generálny riaditeľ: Peter Kováč
Externá komunikácia: Peter Kováč
Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Allianz Technology SE, organizačná zložka

Karloveská 6C/3154, 842 02 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 6929-4442
Email: mariana.dolinska@allianz-services.sk
Web: www.allianz.com
Riaditeľ: Peter Hladký
Externá komunikácia: Mariana Dolinská
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3232-4012
Email: BTS-reception@amazon.com
Web: www.amazon.com
Konateľ: Marek Bomba
Externá komunikácia: Miroslava Jozova
Komunikácia možná:
anglicky

AT&T Global Network Services Slovakia, spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6925-7211
Fax: +421 (0)2 6428-7697
Email: infoslovakia@att.com
Web: www.att.com/emea
Generálny riaditeľ: Gabriel Galgóci
Externá komunikácia: Rebecca Atherley
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, portugalsky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DATALAN, a.s.

Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5025-7777
Fax: +421 (0)2 5025-7700
Email: info@datalan.sk
Web: www.datalan.sk
Generálny riaditeľ: Marek Paščák
Externá komunikácia: Ivana Dorozlo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Dell s.r.o.

Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5750-8040
Fax: +421 (0)2 5750-8851
Email: NA
Web: www.dell.com
Generálny riaditeľ: Stephen Caulfield
Externá komunikácia: Tatiana Šurinová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5024-6111
Fax: +421 (0)2 5024-6301
Email: henkel.slovensko@sk.henkel.com
Web: www.henkel.sk
Generálny riaditeľ: Christian Schulz
Externá komunikácia: Zuzana Kaňuchová

IBM International Services Centres s.r.o.

Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 4954-2418
Fax: +421 (0)2 1111-1111
Email: paul_burt@sk.ibm.com
Web: www.ibm.com/sk-sk
Riaditeľ: Paul Burt
Externá komunikácia: Vladislav Doktor
Komunikácia možná:
anglicky, arabsky, francúzsky, holandsky, japonsky, maďarsky, nórsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5728-5000
Email: reception.bratislava.bbc.co-eur-sk@jci.com
Web: www.johnsoncontrols.com
Výkonný riaditeľ: Kristína Gaál Drobcová
Externá komunikácia: Dominika Trembecká
Komunikácia možná:
anglicky, arabsky, bulharsky, čínsky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nórsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

Landererova 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6868-8001
Email: balenovo_sk@lenovo.com
Web: www.lenovo.sk
Konateľ: David John Reilly

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Stránky: 1 | 2