Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Developeri nehnuteľností

BENCONT DEVELOPMENT, a. s.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 3352-6000
Email: group@bencont.sk
Web: www.bencont.sk/bencont-development
Konateľ: Martin Šimurda

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

BESICO REAL ESTATE, s.r.o.

Štúrova 22, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 3141-501
Email: info@besico.eu
Web: www.besico.eu
Konateľ: Vladimír Vikor, Alex Hubrecht
Externá komunikácia: Barbora Juríková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

CEHIP s.r.o.

Doležalova 1, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)917 702356
Email: alex.hubrecht@rft.be
Web: www.cehip.eu
Riaditeľ: Alex Hubrecht

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CORWIN SK a.s.

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-6007
Email: corwin@corwin.sk
Web: www.corwin.sk
Predseda predstavenstva: Marián Hlavačka
Externá komunikácia: Michal Hájek
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CRESCO REAL ESTATE, a.s.

Poštová 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2086-4321
Email: cresco@cresco.sk
Web: www.cresco.sk
Predseda predstavenstva: Štefan Beleš
Externá komunikácia: Ján Krnáč
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

CTP Invest SK, spol. s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)911 059593
Email: stanislav.pagac@ctp.eu
Web: www.ctp.eu
Riaditeľ: Remon L. Vos
Externá komunikácia: Radka Veletová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Finep SK a.s.

Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)902 207207
Email: info@finep.sk
Web: www.finep.sk
Riaditeľ: Borek Simandl
Externá komunikácia: Michaela Belošicová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

HB Reavis Group

Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5830-3030
Email: hbreavis@hbreavis.com
Web: www.hbreavis.com
Generálny riaditeľ: Marian Herman
Externá komunikácia: Sebastian Revay
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Immocap, a.s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2102-6136
Email: immocap@immocap.sk
Web: www.immocap.sk
Generálny riaditeľ: Martin Šramko
Externá komunikácia: Uršula Žúži
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

ITB Development, a.s.

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3210-1721
Email: itb@itb.sk
Web: www.itb.sk
Predseda predstavenstva: Igor Lichý

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Stránky: 1 | 2 | 3