Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Dodávatelia a výrobcovia nábytku

Codum, s.r.o.

Údernícka 5, P.O.Box 139, 850 00 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6353-2921
Fax: +421 (0)2 6353-2921
Email: codum@codum.sk
Web: www.codum.eu
Konateľ: Stanislav Šišlák
Externá komunikácia: Stanislav Šišlák
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

IC DESIGN s.r.o.

Žitná 7210/17, 831 06 Bratislava - Rača
Tel: +421 (0)2 6352-0141
Email: ozvoldova@ic-design.sk
Web: www.icdesign.sk
Výkonný riaditeľ: Ivan Zizič
Externá komunikácia: Alena Ožvoldová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

IKEA Bratislava, s.r.o.

Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4822-6111
Fax: +421 (0)2 4341-2478
Email: ikea.info@ikea.com
Web: www.ikea.sk
Riaditeľ: Richard Citnar
Externá komunikácia: Zuzana Blažečková Janove
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

KODRETA furniture, s.r.o.

Turá Lúka 55, 907 03 Myjava
Tel: +421 (0)34 6212-166
Email: sales@kodreta.com
Web: www.kodreta.com
Konateľ: Katarína Neveďalová
Externá komunikácia: Katarína Neveďalová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

MSJ WORLD COOPERATION spol. s r.o.

Kimovská 32, 960 01 Zvolen
Tel: +421 (0)905 488004
Email: office@msj.sk
Web: www.msj.sk
Výkonný riaditeľ: Monika Vávrová
Externá komunikácia: Monika Vávrová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Sedya, s r.o.

Einsteinova 9, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6345-4416
Fax: +421 (0)2 6345-4417
Email: sedya@sedya.sk
Web: www.sedya.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Gašparík
Externá komunikácia: Ivan Gašparík
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Techo s.r.o.

Cesta na Červený most 12, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5788-0788
Fax: +421 (0)2 5788-0777
Email: techocentrum@techo.sk
Web: www.techo.com
Generálny riaditeľ: Rastislav Pekárik
Externá komunikácia: Linda Remáková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.