Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Dodávka elektriny a plynu

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Tel: +421 (0)33 7720-731
Email: magna@magnaea.sk
Web: www.magna-energia.sk
Predseda predstavenstva: Martin Ondko
Externá komunikácia: Martin Semrič
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4024-2111
Email: info@nafta.sk
Web: www.nafta.sk
Generálny riaditeľ: Martin Bartošovič
Externá komunikácia: Martina Štecova
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

PPA CONTROLL, a.s.

Vajnorská 137, 830 00 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4923-7374
Email: ppa@ppa.sk
Web: www.ppa.sk
Generálny riaditeľ: Bystrík Berthoty
Externá komunikácia: Darina Pavlů
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, portugalsky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5069-2191
Email: info@sepsas.sk
Web: www.sepsas.sk
Generálny riaditeľ: Miroslav Obert
Externá komunikácia: Norbert Deák
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 6262-1111
Email: spp@spp.sk
Web: www.spp.sk
Predseda predstavenstva: Ján Valko
Externá komunikácia: Ondrej Šebesta
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SPP - distribúcia, a. s.

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2040-2020
Email: info@spp-distribucia.sk
Web: www.spp-distribucia.sk
Generálny riaditeľ: Martin Hollý
Externá komunikácia: Milan Vanga
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stredoslovenská energetika, a. s.

Ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Tel: +421 (0)41 5191-111
Email: sse@sse.sk
Web: www.sse.sk
Generálny riaditeľ: Zdeněk Schraml
Externá komunikácia: Michaela Krivá
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Západoslovenská energetika, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)850 111555
Email: kontakt@zse.sk
Web: www.skupinazse.sk
Generálny riaditeľ: Jochen Kley
Externá komunikácia: Michaela Dobošová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.