Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Jazykové školy

the Bridge – English Language Centre, s.r.o.

Baštová 7, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)917 596154
Email: kurzy@thebridge.sk
Web: www.thebridge.sk
Riaditeľ: Klaudia Bednárová

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Stránky: 1 | 2