Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Lízingové spoločnosti

ČSOB Leasing, a.s.

Žižkova 11, 815 10 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6820-2111
Fax: +421 (0)2 6381-5248
Email: info@csobleasing.sk
Web: www.csobleasing.sk
Generálny riaditeľ: Richard Daubner
Externá komunikácia: Marián Horváth
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Mostová 2, P.O.BOX 249, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3260-2000
Fax: +421 (0)2 3260-2100
Email: office@impuls-leasing.sk
Web: www.impuls-leasing.sk
Konateľ: Dipl.Ing.Radovan Polakovič

Komunikácia možná:
slovensky

LeasePlan Slovakia, s.r.o.

Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 2064-9200
Fax: +421 (0)2 2064-9205
Email: leaseplan@leaseplan.sk
Web: www.leaseplan.sk
Generálny riaditeľ: František Stank
Externá komunikácia: Barbora Ružičková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

Tuhovská 29, 831 06 Bratislava - Vajnory
Tel: +421 (0)2 4929-4600
Fax: +421 (0)2 4929-4666
Email: infosk@daimler.com
Web: www.mercedes-benz.sk
Generálny riaditeľ: Martin Pavelek
Externá komunikácia: Martin Pavelek
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Oberbank Leasing, s.r.o.

Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5810-6870
Fax: +421 (0)2 5810-6899
Email: leasing@oberbank.sk
Web: www.oberbank.sk
Konateľ: Martin Lagler
Externá komunikácia: Ľubomír Režný
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

S Slovensko, spol. s r.o.

Tomášikova 17, 821 02 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4826-9450
Fax: +421 (0)2 4826-9466
Email: sslovensko@sslovensko.sk
Web: www.sslovensko.sk
Generálny riaditeľ: Tibor Čunderlík
Externá komunikácia: Tomáš Revaj
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Tatra-Leasing, s.r.o.

Černyševského 50, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5919-5919
Fax: +421 (0)2 5919-3048
Email: info@tatraleasing.sk
Web: www.tatraleasing.sk
Generálny riaditeľ: Igor Horváth
Externá komunikácia: Hana Sedláčková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5927-1111
Fax: +421 (0)2 5927-1791
Email: info@unicreditleasing.sk
Web: www.unicreditleasing.sk
Predseda predstavenstva: Miroslav Štrokendl
Externá komunikácia: Zuzana Ďuďáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4929-2010
Fax: +421 (0)2 4929-2016
Email: info@vwfs.sk
Web: www.vwfs.sk
Konateľ: David Liška
Externá komunikácia: Linda Lipková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

VÚB Leasing, a.s.

Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4855-3611
Fax: +421 (0)2 5542-3176
Email: info@vubleasing.sk
Web: www.vubleasing.sk
Generálny riaditeľ: Branislav Kováčik
Externá komunikácia: Mária Šmajdová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.