Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Obchodné komory

Švédska obchodná komora v SR

Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)917 750884
Email: swedcham@sweden.sk
Web: www.sweden.sk
Predseda predstavenstva: Jan Norrman
Externá komunikácia: Michaela Bezecná
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Taliansko - Slovenská obchodná komora

Michalská 7, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)948 899880
Email: info@camitslovakia.sk
Web: www.camit.sk
Generálny riaditeľ: Giorgio Dovigi

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Stránky: 1 | 2