Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poisťovne

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava - Staré Mesto
Email: allianzsp@allianzsp.sk
Web: www.allianzsp.sk
Prezident: Todor Todorov
Externá komunikácia: Lucia Muthová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)850 111303
Email: infolinka@csob.sk
Web: www.csob.sk
Generálny riaditeľ: Martin Daller
Externá komunikácia: Anna Jamborová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Generali Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Lamač
Tel: +421 (0)2 3811-1117
Email: generali.sk@generali.com
Web: www.generali.sk
Generálny riaditeľ: Juraj Jurčík
Externá komunikácia: Katarína Kukurová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)800 112222
Email: www.kpas.sk/napiste-nam
Web: www.kpas.sk
Generálny riaditeľ: Slávka Miklošová
Externá komunikácia: Viera Puškárová
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5729-9236
Email: marketing@koop.sk
Web: www.koop.sk
Generálny riaditeľ: Vladimír Bakeš
Externá komunikácia: Silvia Nosková Illášová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Pribinova 10, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5936-3111
Email: metlife@metlife.sk
Web: www.metlife.sk
Generálny riaditeľ: Mario Valdes
Externá komunikácia: Milan Drdoš
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

NN Životná poisťovňa, a.s.

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)850 111464
Email: klient@nn.sk
Web: www.nn.sk
Generálny riaditeľ: Peter Brudňák
Externá komunikácia: Daniela Tomášková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Poštová poisťovňa, a. s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)911 102833
Email: anna.gutyanova@postpo.sk
Web: www.postovapoistovna.sk
Predseda predstavenstva: Zuzana Adamová
Externá komunikácia: - -
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)907 466759
Email: union@union.sk
Web: www.union.sk
Generálny riaditeľ: Michal Špaňár
Externá komunikácia: Beáta Dupaľová Ksenzsighová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Krasovského 15, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5788-3211
Email: poistovna@uniqa.sk
Web: www.uniqa.sk
Generálny riaditeľ: Martin Žáček
Externá komunikácia: Silvia Vlasková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2