Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

Futej & Partners, s.r.o.

Radlinského 2, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-3161
Fax: +421 (0)2 5263-3163
Email: futej@futej.sk
Web: www.futej.sk
Partner: Daniel Futej Radka Geržova

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, kórejsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

GHS Legal, s.r.o.

Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2072-8150
Email: office@ghslegal.sk
Web: www.ghslegal.sk
Konateľ: Pavol Horňák

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Poštová 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-0160
Fax: +421 (0)2 5441-0761
Email: office@hkv.sk
Web: www.hkv.sk
Managing Partner: Roman Hamala

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3211-3900
Fax: +421 (0)2 3211-3901
Email: office@havelpartners.sk
Web: www.havelpartners.sk
Konateľ: Jaroslav Havel

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

HMG LEGAL, s.r.o.

Červeňova 14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5752-7700
Fax: +421 (0)2 5752-7777
Email: hmg@hmg.sk
Web: www.hmg.sk
Konateľ: Ján Gajan

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Kinstellar, s.r.o.

Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5929-1111
Fax: +421 (0)2 5929-1210
Email: bratislavareception@kinstellar.com
Web: www.kinstellar.com
Managing Partner: Patrik Bolf

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

KPMG Legal s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5998-4111
Fax: +421 (0)2 5998-4333
Email: mdzuroska@kpmg.sk
Web: www.kpmg.sk
Konateľ: Marian Dzuroška

Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5930-8218
Fax: +421 (0)2 5441-4039
Email: office@lansky.sk
Web: www.lansky.sk
Managing Partner: Martin Jacko

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.

Mlynské Nivy 16, 821 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5830-3030
Fax: +421 (0)2 5830-3000
Email: racz@lt-ak.sk
Web: NA
Partner: Peter Malovec

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Majerník & Miháliková, s. r. o.

Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2091-0550
Fax: +421 (0)2 2091-0549
Email: office@mmlaw.sk
Web: www.mmlaw.sk
Managing Partner: Katarína Miháliková, Andrej Majerník

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4