Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

Ernst & Young Law s. r. o.

Žižkova 9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3333-9111
Email: ey@sk.ey.com
Web: www.ey.com/sk/en/services/tax/law
Partner: Tatiana Knošková

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

FALATH & PARTNERS

Eurovea City, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)905 866438
Email: falath@jflegal.sk
Web: jflegal.sk
Managing Partner: Ján Falath

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Futej & Partners, s.r.o.

Radlinského 2, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-3161
Fax: +421 (0)2 5263-3163
Email: futej@futej.sk
Web: www.futej.sk
Partner: Daniel Futej Radka Geržova

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, kórejsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

G. Lehnert, k.s.

Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5980-0411
Fax: +421 (0)2 5980-0400
Email: lehnert@lehnert.sk
Web: www.lehnert.sk
Managing Partner: Ján Ondruš

Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

GARAJ & Partners s.r.o.

Jozefská 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2071-0023
Email: marian.garaj@garajpartners.sk
Web: NA
Partner: Marian Garaj

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

GHS Legal, s.r.o.

Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2072-8150
Email: office@ghslegal.sk
Web: www.ghslegal.sk
Konateľ: Pavol Horňák

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Poštová 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-0160
Email: office@hkv.sk
Web: www.hkv.sk
Managing Partner: Roman Hamala

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3211-3900
Fax: +421 (0)2 3211-3901
Email: office@havelpartners.sk
Web: www.havelpartners.sk
Konateľ: Jaroslav Havel

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Highgate Law & Tax, s.r.o.

Grösslingová 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)907 768793
Email: tomas.demo@highgate.sk
Web: www.highgate.sk
Managing Partner: Mgr. Tomáš Demo

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Hillbridges, s.r.o.

Sedlárska 1, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3219-1111
Fax: +421 (0)2 3214-4888
Email: hillbridges@hillbridges.com
Web: www.hillbridges.com
Partner: Zuzana Čuvala Bartošovičová, Zora Mistríková, Miroslav Trenčan

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7