Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Právnické kancelárie

Noerr s.r.o.

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-1010
Fax: +421 (0)2 5910-1011
Email: recepciaba@noerr.com
Web: www.noerr.com
Managing Partner: Pavol Rak

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.

Františkánska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 7275-225
Fax: +421 (0)55 7275-113
Email: jnovicky@aknovicky.cz
Web: www.aknovicky.cz
Konateľ: Jaroslav Novický

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Paul Q

Karadžičova 2, Twin City, Block A, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5828-2828
Fax: +421 (0)2 5828-2829
Email: office@paulqlaw.com
Web: www.paulqlaw.com
Managing Partner: Pavol Blahušiak

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-8700
Email: lesko@peterkapartners.sk
Web: www.peterkapartners.com
Partner: Ľubomír Leško

Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.

Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3260-9452
Email: OFFICE@POLACEKPARTNERS.SK
Web: www.polacekpartners.sk
Managing Partner: Pavol Poláček

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.

Twin City Business Centre A, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5935-0111
Fax: +421 (0)2 5935-0222
Email: office.general@sk.pwc.com
Web: www.pwc.com/sk
Konateľ: Gabriela Kubicová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

PRK Partners s.r.o.

Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3233-3232
Fax: +421 (0)2 3233-3222
Email: bratislava@prkpartners.com
Web: www.prkpartners.com
Partner: Martin Kříž

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Tel: +421 (0)33 5332-388
Fax: +421 (0)33 5332-389
Email: tomas.pavlovic@ppak.sk, maros.prosman@ppak.sk
Web: www.prosman-pavlovic.sk
Partner: Tomáš Pavlovič

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5720-0444
Fax: +421 (0)2 5273-3643
Email: ra.bratislava@roedl.sk
Web: www.roedl.com/sk
Partner: Maroš Tóth

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3233-3444
Fax: +421 (0)2 3233-3443
Email: office-ba@r-p.sk
Web: www.r-p.sk
Managing Partner: Jaroslav Ružička

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4