Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Prekladatelia a tlmočníci

LEXIKA s.r.o.

Miletičova 21, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5010-6700
Email: info@lexika.sk
Web: www.lexika.sk
Výkonný riaditeľ: Michal Kmeť

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Spoločnosť Lexika je certifikovaná prekladateľská spoločnosť poskytujúca profesionálne preklady a tlmočenie so skúsenosťami od roku 1993. Špecializujeme sa na preklady odborných textov z oblasti techniky, financií, práva a medicíny. Poskytujeme aj úradné preklady oficiálnych dokumentov. Pracujeme s vyše 1 300 prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorí ovládajú viac ako 60 jazykov. Používame moderné softvérové nástroje, vďaka ktorým sú preklady kvalitnejšie, rýchlejšie a cenovo výhodnejšie. Naše pracovné postupy a systém riadenia kvality sú certifikované podľa medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 17100.

A.B.I.E.S. s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)948 885558
Email: translating@translating.sk
Web: www.translating.sk
Konateľ: Juraj Sebestyén
Externá komunikácia: Viera Lelkesová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

ABANICO, s.r.o.

Nám. Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava
Tel: +421 (0)33 5505-493
Email: abanico@abanico.sk
Web: www.abanico.sk
Konateľ: Viera Viskupičová
Externá komunikácia: Viera Viskupičová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Kavali

Kocelova 17, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)903 465372
Email: info@kavali.eu
Web: www.wordgo.eu
Šéfredaktor: Darren Chastney
Externá komunikácia: Zuzana Filipova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

NTB, s.r.o.

Lúčky 12, 909 01 Skalica
Tel: +421 (0)907 740804
Email: ntb@ntb.sk
Web: www.ntb.sk
Konateľ: Jaroslava Burská
Externá komunikácia: Zuzana Orlíčková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

PRO-TLMOCNIK s.r.o.

Košická 6, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)911 310566
Email: pro-tlmocnik@pro-tlmocnik.sk
Web: www.pro-tlmocnik.sk
Výkonný riaditeľ: Filip Hochel

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, slovensky

TLMOCNIK Translations s. r. o.

Košická 6, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)911 310566
Email: tlmocnik@tlmocnik.sk
Web: www.tlmocnik.sk
Výkonný riaditeľ: Filip Hochel

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, slovensky

Translata, spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3260-3131
Fax: +421 (0)2 3214-4144
Email: office@translata.sk
Web: www.translata.sk
Konateľ: Tomáš Polerecký

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky