Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Reštaurácie v Bratislave

Reštaurácia Fresh!

Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5934-8111
Fax: +421 (0)2 5443-3265
Email: info@cpbratislava.sk
Web: www.cpbratislava.sk
Generálny riaditeľ: Daniel Tomko

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky