Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Sklársky priemysel

Johns Manville Slovakia, a. s.

Strojárenská 1, 917 99 Trnava
Tel: +421 (0)33 5918-249
Email: fibers@jm.com
Web: www.jm.com
Predseda predstavenstva: Stefan Mohr

Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, nemecky, poľsky, slovensky, taliansky, španielsky

MEDICAL GLASS, a.s.

Agátová 22, 844 03 Bratislava - Dúbravka
Tel: +421 (0)2 6929-1256
Email: medical-glass@stevanatogroup.com
Web: www.ompipharma.com
Predseda predstavenstva: Sergio Stevanato
Externá komunikácia: Robert Karnoš
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

RONA, a.s.

Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
Tel: +421 (0)42 4601-505
Email: sales@rona.sk
Web: www.rona.glass
Predseda predstavenstva: Stanislav Biroš
Externá komunikácia: Dušan Hajdík
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky