Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Software a systémová integrácia

Aliter Technologies, a.s.

Turčianska 16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5564-6350
Fax: +421 (0)2 5564-6351
Email: aliter@aliter.com
Web: www.aliter.com
Generálny riaditeľ: Peter Dostál
Externá komunikácia: Aneta Neuschelová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Pribinova19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6852-6801
Email: recepcia-sk.it-solutions@atos.net
Web: www.sk.atos.net
Generálny riaditeľ: Vladek Šlezingr
Externá komunikácia: Sylvia Žažová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AUTOCONT s.r.o.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3278-8811
Fax: +421 (0)2 3278-8825
Email: info@autocont.sk
Web: www.autocont.sk
Generálny riaditeľ: Milan Futák

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2090-3500
Fax: +421 (0)2 5443-3746
Email: info@bsp.sk
Web: www.bsp.sk
Predseda predstavenstva: Martin Šamaj
Externá komunikácia: +421 (2) 20903500
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DATALAN, a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5025-7777
Fax: +421 (0)2 5025-7700
Email: info@datalan.sk
Web: www.datalan.sk
Generálny riaditeľ: Marek Paščák
Externá komunikácia: Ivana Dorozlo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DXC Technology Slovakia s. r. o.

Galvaniho 7, 820 02 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5752-5555
Email: NA
Web: www.dxc.technology
Generálny riaditeľ: Zdenko Böhmer
Externá komunikácia: Zuzana Spisakova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Elanor Slovakia, spol. s r. o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2081-2646
Email: obchod@elanor.sk
Web: www.elanor.eu
Generálny riaditeľ: Ivan Zizič

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

ESET, s.r.o.

Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3224-4111
Fax: +421 (0)2 3224-4109
Email: press@eset.sk
Web: www.eset.sk
Generálny riaditeľ: Richard Marko
Externá komunikácia: Zuzana Pardubská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

exe, a.s.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 6729-6111
Fax: +421 (0)2 6729-6666
Email: info@exe.sk
Web: www.exe.sk
Generálny riaditeľ: Richard Hrabovský

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

gd - Team, a.s.

Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Tel: +421 (0)33 6414-173
Fax: +421 (0)33 6414-173
Email: info@gd-team.sk
Web: www.gd-team.sk
Predseda predstavenstva: Erik Gottschall
Externá komunikácia: Zuzana Zemanová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky
Stránky: 1 | 2