Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Strojárstvo a automobilový

Adient Slovakia s.r.o.

Štúrova 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5727-1111
Email: reception-bbc-sk@adient.com
Web: www.adient.com/slovakia
Konateľ: Barbora Záhradníková
Externá komunikácia: Natália Podhradská
Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, francúzsky, kórejsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Embraco Slovakia, s.r.o.

Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: +421 (0)53 4172-110
Email: komunikacia@embraco.com
Web: www.embraco.sk
Generálny riaditeľ: Marcelo Borba
Externá komunikácia: Emília Gondeková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6828-6469
Email: simona.jancusova-ext@faurecia.com
Web: www.faurecia.com
Country manager: Jaroslav Kouril
Externá komunikácia: Simona Jančušová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Groupe PSA Slovakia (PCA Slovakia, s.r.o.)

Automobilová 1, 917 01 Trnava
Tel: +421 (0)33 5482-291
Email: mediatrnava@mpsa.com
Web: www.psa-slovakia.sk
Generálny riaditeľ: Stéphane Bonhommeau
Externá komunikácia: Peter Švec
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

HBPO Slovakia s.r.o.

Logistický areál Westpoint D2/Hala C 1070, 900 55 Lozorno
Tel: +421 (0)2 6030-1611
Fax: +421 (0)2 6030-1613
Email: info@hbpogroup.com
Web: www.hbpogroup.com
Generálny riaditeľ: Jozef Zelíska
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hyundai Transys Slovakia, s.r.o.

Bratislavská cesta 119, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 3213-917
Email: transys@hyundai-transys.sk
Web: www.hyundai-transys.sk
Konateľ: Hyuk-Chung Gueon
Externá komunikácia: Jozef Blahušiak
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Iljin Slovakia, s.r.o.

Pravenec 422, 972 16 Pravenec
Tel: +421 (0)46 5170-107
Fax: +421 (0)46 5441-073
Email: personalne@iljinslovakia.sk
Web: www.iljinslovakia.sk
Výkonný riaditeľ: Ye Hwan Kim
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)945 430796
Email: mremena1@jaguarlandrover.com
Web: www.jaguarlandrover.com
Generálny riaditeľ: Russell Leslie
Externá komunikácia: Miroslava Remenarova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
Tel: +421 (0)51 2331-111
Email: hr_presov@lear.com
Web: www.lear.com
Konateľ: Ian Douglas Hickman
Externá komunikácia: Jana Ford
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

MATADOR HOLDING, a.s.

Bojnická 3, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4910-2620
Email: info@matador-group.eu
Web: www.matador-group.eu
Generálny riaditeľ: Martin Kele
Externá komunikácia: Nikola Szabadosová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2