Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Tlačiarenské spoločnosti

Alfa print, s.r.o.

Robotnícka 1D, 036 01 Martin
Tel: +421 (0)43 4001-610
Fax: +421 (0)43 4001-699
Email: alfaprint@alfaprint.sk
Web: www.alfaprint.sk
Riaditeľ: Daniel Majdiš

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Komárňanské tlačiarne - K. T. spol s r.o.

Bratislavská cesta 3012, 945 01 Komárno
Tel: +421 (0)35 2850-032
Email: info@komtlac.sk
Web: www.komtlac.sk
Konateľ: Štefan Meszlényi

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

POLYGRAF PRINT spol. s r.o.

Čapajevova 44, 080 01 Prešov
Tel: +421 (0)51 7460-111
Fax: +421 (0)51 7713-270
Email: polygrafprint@polygrafprint.sk
Web: www.polygrafprint.sk
Generálny riaditeľ: Stanislav Potočňak

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská Grafia, a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava - Rača
Tel: +421 (0)2 4949-3111
Fax: +421 (0)2 4949-3500
Email: grafia@grafia.sk
Web: www.grafia.sk
Generálny riaditeľ: Rudolf Rosskopf

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TBB, a. s.

Partizánska cesta 59, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4307-111
Email: sekretariat@tbb.sk
Web: www.tbb.sk
Generálny riaditeľ: Dušan Zelinka

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.