Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Účtovníctvo a daňové poradenstvo

Accace k.s.

Mlynské nivy 16 - Twin City C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3255-3000
Email: slovakia@accace.com
Web: www.accace.com I www.accace.sk
Partner: Peter Pašek
Externá komunikácia: Ester Popovič
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

Baštová 38, 080 01 Prešov
Tel: +421 (0)903 601052
Email: ibosela@acceptaudit.sk
Web: www.acceptaudit.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Bošela
Externá komunikácia: Michal Bošela
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nórsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ACCREDO s.r.o.

Partizánska 1078/1, 901 01 Malacky
Tel: +421 (0)905 403286
Email: info@accredo.sk
Web: www.accredo.eu
Konateľ: Štefan Holeš
Externá komunikácia: Ing. Štefan Holeš
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ASB Slovakia, s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5464-1187
Email: bratislava@asbgroup.eu
Web: www.asbgroup.eu
Konateľ: Zuzana Kolárová
Externá komunikácia: Zuzana Kolárová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

AT Partners - Geneva Group International

Stromová 54, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 5296-6955
Fax: +421 (0)2 5296-6956
Email: office@atpartners.sk
Web: www.atpartners.sk
Managing Partner: Marián Augustín

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BDO, spol. s r.o.

Zochova 6-8, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-6666
Fax: +421 (0)2 5710-6610
Email: office@bdoslovakia.com
Web: www.bdoslovakia.com
Managing Partner: Peter Gunda
Externá komunikácia: Eva Pilát
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BMB Partners

Zámocká 34, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2129-9000
Email: bmb@bmb.sk
Web: www.bmb.sk
Partner: Renáta Bláhová
Externá komunikácia: Zuzana Tomasová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Centire s. r. o.

Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5010-9800
Fax: +421 (0)2 5010-9888
Email: info@centire.com
Web: www.centire.com
Generálny riaditeľ: Renáta Kiselicová
Externá komunikácia: Dajana Bielaková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Crowe Advartis Accounting s.r.o.

City Business Center V, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5020-3302
Fax: +421 (0)2 5464-5032
Email: reception@crowe.sk
Web: www.crowe.sk
Konateľ: Alena Lipovská
Externá komunikácia: Natália Masničáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Elanor Slovakia, spol. s r. o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2081-2646
Email: obchod@elanor.sk
Web: www.elanor.eu
Generálny riaditeľ: Ivan Zizič

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky
Stránky: 1 | 2 | 3