Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 6262-1111
Fax: +421 (0)2 6262-8070
Email: spp@spp.sk
Web: www.spp.sk
Predseda predstavenstva: Ján Valko
Externá komunikácia: Ondrej Šebesta
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Slovenský plynárenský priemysel, a.s.:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.