Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Stredoslovenská energetika, a. s.

Ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Tel: +421 (0)41 5191-111
Fax: +421 (0)41 5192-575
Email: sse@sse.sk
Web: www.sse.sk
Generálny riaditeľ: Zdeněk Schraml
Externá komunikácia: Michaela Krivá
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Pozrite si iné spoločnosti a inštitúcie, ktoré pôsobia v rovnakých kategóriách ako Stredoslovenská energetika, a. s.:

Ak ste našli chybu alebo máte pripomienku, napíšte na greenpages@spectator.sk.