Greenpages Adresár slovenských spoločností

Nadácie

Férová Nadácia O2

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 62020288
Email: tereza.molnar@o2.sk
Web: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia

Nadácia ZSE

Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 907 718093
Email: nadacia@nadaciazse.sk
Web: www.nadaciazse.sk