Greenpages Adresár slovenských spoločností

Prepravcovia a zasielatelia

AGS Bratislava International Movers

Prístavná 10, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 53419227
Email: sales-bratislava@agsmovers.com
Web: www.agsmovers.com
Country manager: Justas Cemnolonskas
Externá komunikácia: Justas Cemnolonskas
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Move One, s.r.o.

Košická 49, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 63531303
Email: slovakia@moveoneinc.com
Web: www.moveoneinc.com
Riaditeľ: Alica Kačmariková

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Santa, Fe Relocation Services, s.r.o.

Mlynské nivy 77, 821 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 20400844
Email: Adam.Zrelak@santaferelo.com
Web: www.santaferelo.com
Konateľ: Anthony Heszberger

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, slovensky

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava - Vajnory
Tel: +421 800 100868
Fax: +421 2 48275191
Email: customerservice.sk@tnt.com
Web: www.tnt.sk; fedex.com/sk
Konateľ: Mariusz Mik, Piotr Tokarczyk, Monika Stopková

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business a Largest in Business.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Drieňová 24, 820 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 20297776
Fax: +421 2 43420389
Email: cargo.gr@zscargo.sk
Web: www.zscargo.sk
Predseda predstavenstva: Roman Gono
Externá komunikácia: Vladimír Remeň
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.