Greenpages Adresár slovenských spoločností

Tréningové agentúry

Maxman Consultants, s.r.o.

Gajova 4, P.O. Box 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 52631515
Email: info@maxman-consultants.com
Web: www.maxman-consultants.com
Managing Partner: Lukáš Bakoš
Externá komunikácia: Peter Bališ
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Mercuri International, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 2 44462675
Fax: +421 2 44462677
Email: mercuri@mercuri.sk
Web: www.mercuri.sk
Generálny riaditeľ: Radoslav Simon
Externá komunikácia: Blažena Simonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Nezisková organizácia IT v kurze

Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 911 408308
Email: info@itvkurze.sk
Web: www.itvkurze.sk
Riaditeľ: Jana Miklošová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

PRE BONUS Consulting, s.r.o.

Poľná 1, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 908 751563
Email: info@prebonus.sk
Web: www.prebonus.sk
Konateľ: Tomáš Perlovský
Externá komunikácia: Marek Sokol
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky

Timan s.r.o.

Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 903 256725
Email: timan@timan.sk
Web: www.timan.sk
Managing Partner: Jana Olexová

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2