Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Mediálne a reklamné agentúry

APPLEPIE

Turbínova 13, 841 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3810-4922
Fax: +421 (0)2 3810-4922
Email: applepie@applepie.sk
Web: www.applepie.sk
Managing Partner: Alexander Smik

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

BOTTICELLI, s.r.o.

Vlárska 46, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 5479-2091
Email: recepcia@botticelli.sk
Web: www.botticelli.sk
Konateľ: Edgar Procházka

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Branding, s.r.o.

Šulekova 70, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-0393
Fax: +421 (0)2 5413-1370
Email: office@branding.sk
Web: www.branding.sk
Generálny riaditeľ: Roman Neczli

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)2 4930-0511
Fax: +421 (0)2 4930-0550
Email: info.slovakia@dentsuaegis.com
Web: www.dentsuaegis.com
Výkonný riaditeľ: Petr Chajda

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Effectivity s.r.o.

Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6353-0298
Email: office@effead.com
Web: www.effead.com
Konateľ: Daniel Abrahám

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

ENTERPRISE, spol. s r.o.

Bellušova 4, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4154-885
Email: enterprise@enterprisebb.sk
Web: www.enterprisebb.sk
Konateľ: Martin Úradníček
Externá komunikácia: Martin Úradníček
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, nemecky, rusky, slovensky

Ideamedia, s.r.o.

Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)910 810284
Email: ideamedia@ideamedia.sk
Web: www.ideamedia.sk
Výkonný riaditeľ: Michal Hrušovský
Externá komunikácia: Michal Hrušovský
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Istropolitana Ogilvy

Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5824-4155
Email: istropolitana@istropolitana.sk
Web: www.istropolitana.sk
Výkonný riaditeľ: František Toman

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

Štefánikova 6, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6280-3407
Fax: +421 (0)2 6280-3406
Email: jandl@jandl.sk
Web: www.jandl.sk
Generálny riaditeľ: Ladislav Zdút

Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

MADE BY VACULIK, s.r.o.

Búdková 28, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2092-1911
Fax: +421 (0)2 2092-1913
Email: info@vaculik.com
Web: www.vaculik.com
Výkonný riaditeľ: Zuzana Ďurčeková
Externá komunikácia: Adam Horecký
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Stránky: 1 | 2 | 3 | 4