Greenpages Adresár slovenských spoločností

Pivovary

Heineken Slovensko, a.s.

Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
Tel: +421 2 49271600
Fax: +421 2 49271651
Email: ba.recepcia@heineken.com
Web: www.heinekenslovensko.sk
Generálny riaditeľ: Rene Kruijt
Externá komunikácia: Helena Windisch
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.