Greenpages Adresár slovenských spoločností

Lízingové spoločnosti

ČSOB Leasing, a.s.

Žižkova 11, 815 10 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 68202111
Fax: +421 2 63815248
Email: info@csobleasing.sk
Web: www.csobleasing.sk
Generálny riaditeľ: Richard Daubner
Externá komunikácia: Jana Hudacká
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Tatra-Leasing, s.r.o.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59195919
Fax: +421 2 59193048
Email: info@tatraleasing.sk
Web: www.tatraleasing.sk
Generálny riaditeľ: Igor Rechtoris
Externá komunikácia: Zuzana Mišovičová Hámorošová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59271111
Fax: +421 2 59271791
Email: info@unicreditleasing.sk
Web: www.unicreditleasing.sk
Predseda predstavenstva: Jaroslav Habo
Externá komunikácia: Zuzana Ďuďáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 49292000
Fax: +421 2 49292016
Email: info@vwfs.sk
Web: www.vwfs.sk
Konateľ: Andreas Krausler
Externá komunikácia: Katarína Blahútová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.