Greenpages Adresár slovenských spoločností

Veľvyslanectvá

Bulharská republika/ Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54415308
Fax: +421 2 54412404
Email: Embassy.Bratislava@mfa.bg
Web: www.mfa.bg/embassies/slovakia
Veľvyslanec: Vassil Petkov

Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Česká republika / Veľvyslanectvo Českej republiky

Hviezdoslavovo námestie 8, P.O. BOX 208, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59203303
Fax: +421 2 59203330
Email: bratislava@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bratislava
Veľvyslanec: Rudolf Jindrák

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Chorvátsko / Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky

Mišíkova 21, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57202091
Fax: +421 2 57202092
Email: croemb.bratislava@mvep.hr
Web: mvep.gov.hr/sk/sk
Veľvyslanec: Aleksandar Heina

Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Čína / Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky

Jančova 8B, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 62804291
Fax: +421 2 62804291
Email: cinska.ambasada@gmail.com
Web: sk.chineseembassy.org/slo
Veľvyslanec: Lijie Sun

Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Francúzsko / Francúzske veľvyslanectvo

Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59347111
Email: diplo@france.sk
Web: sk.ambafrance.org
Veľvyslanec: Pascal Le Deunff

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Grécko / Veľvyslanectvo Helénskej republiky

Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54434143
Fax: +421 2 54434064
Email: gremb.brt@mfa.gr
Web: www.mfa.gr/bratislava
Veľvyslanec: Athanasios Ioannou

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Holandsko / Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57100308
Fax: +421 2 52491075
Email: btl@minbuza.nl
Web: www.netherlandsandyou.nl
Veľvyslanec: Gabriella Sancisi

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

India / Veľvyslanectvo Indickej republiky

Dunajská 4, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 52962916
Fax: +421 2 52962921
Email: amb.bratislava@mea.gov.in
Web: www.eoibratislava.gov.in
Veľvyslanec: Apoorva Srivastava

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Indonézia / Veľvyslanectvo Indonézskej republiky

Brnianska 31, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54419886
Fax: +421 2 54419890
Email: indonesia@indonesia.sk
Web: indonesia.sk
Veľvyslanec: R. Pribadi Sutiono

Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Írsko / Veľvyslanectvo Írska

Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32338700
Fax: +421 2 00000000
Email: bratislava@dfa.ie
Web: www.embassyofireland.sk
Veľvyslanec: Dermot McGauran

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Japonsko / Veľvyslanectvo Japonska v SR

Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59800100
Fax: +421 2 54432771
Email: info@bv.mofa.go.jp
Web: www.sk.emb-japan.go.jp
Veľvyslanec: Makoto Nakagawa

Komunikácia možná:
anglicky, japonsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Južná Kórea / Veľvyslanectvo Kórejskej republiky

Štúrova 16, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 33070711
Fax: +421 2 33070730
Email: infoslovak@mofa.go.kr
Web: svk.mofa.go.kr
Veľvyslanec: Byeongdo Lee

Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Kanada / Kancelária veľvyslanectva Kanady

Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59204031
Fax: +421 2 54434227
Email: brtsv@international.gc.ca
Web: www.ocanada.sk
Veľvyslanec: Cheryl Cruz

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Maďarsko / Veľvyslanectvo Maďarska

Štefánikova 1, 814 25 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59205200
Fax: +421 2 54435484
Email: mission.pzs@mfa.gov.hu
Web: pozsony.mfa.gov.hu/svk
Veľvyslanec: Csaba Balogh

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Nemecko / Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo námestie 10, 813 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59204400
Fax: +421 2 54419634
Email: info@pressburg.diplo.de
Web: www.pressburg.diplo.de
Veľvyslanec: Barbara Wolf

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Poľsko / Veľvyslanectvo Poľskej republiky

Paulínyho 7, 814 91 Bratislava - Staré Mesto
Veľvyslanec: Krzysztof Strzałka

Komunikácia možná:
poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Portugalsko / Veľvyslanectvo Portugalskej republiky

Ventúrska 16, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20768454
Fax: +421 2 20768858
Email: bratislava@mne.pt
Web: NA
Veľvyslanec: Fernando Manuel de Jesus Teles Fazendeiro

Komunikácia možná:
anglicky, portugalsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Rakúsko / Veľvyslanectvo Rakúskej republiky

Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59301500
Fax: +421 2 54432486
Email: pressburg-ob@bmeia.gv.at
Web: www.bmeia.gv.at/oeb-pressburg
Veľvyslanec: Johannes Wimmer

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Rumunsko / Veľvyslanectvo Rumunska

Fraňa Kráľa 11, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20727147
Fax: +421 2 20727547
Email: bratislava@mae.ro
Web: bratislava.mae.ro
Veľvyslanec: Călin Fabian

Komunikácia možná:
anglicky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Rusko / Veľvyslanectvo Ruskej federácie

Godrova 4, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54414436
Fax: +421 2 54434910
Email: protocol@rusemb.sk; press@rusemb.sk
Web: www.slovakia.mid.ru/sk
Veľvyslanec: Igor Bratchikov

Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovinsko / Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Ventúrska 5, 813 15 Bratislava - Staré Mesto
Veľvyslanec: Stanislav Raščan

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, slovinsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Španielsko / Španielske veľvyslanectvo

Prepoštská 10, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)02 5441572 02 5-4415724
Fax: +421 (0)02 4329172 02 4-3291727
Email: emb.bratislava@maec.es
Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/bratislava/sk/Paginas/index.aspx
Veľvyslanec: Lorea Arribalzaga Ceballos

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Srbská republika / Veľvyslanectvo Srbskej republiky

Búdková 38, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54431927
Fax: +421 2 54431933
Email: embassy.bratislava@mfa.rs
Web: www.bratislava.mfa.gov.rs
Veľvyslanec: Marija Barlović

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Švajčiarsko / Švajčiarske veľvyslanectvo

Michalská 12, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59301111
Fax: +421 2 59301100
Email: bratislava@eda.admin.ch
Web: www.eda.admin.ch/bratislava
Veľvyslanec: Peter Nelson

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Taliansko / Veľvyslanectvo Talianska

Palisády 49, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Veľvyslanec: Catherine Flumiani

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Turecko / Veľvyslanectvo Tureckej republiky

Holubyho 11, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59490900
Fax: +421 2 54413145
Email: embassy.bratislava@mfa.gov.tr
Web: www.bratislava.be.mfa.gov.tr
Veľvyslanec: Yunus Demirer

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ukrajina / Veľvyslanectvo Ukrajiny

Radvanská 35, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59202810
Fax: +421 2 54412651
Email: emb_sk@mfa.gov.ua
Web: slovakia.mfa.gov.ua
Veľvyslanec: Myroslav Myronovyč Kastran

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

USA / Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

P.O. Box 309, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54433338
Fax: +421 2 54418861
Email: consulbratislava@state.gov; bratislavaiv@state.gov
Web: sk.usembassy.gov/sk
Veľvyslanec: Gautam Rana

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Tel: +421 2 59982000
Fax: +421 2 59982237
Email: britishembassybratislava@fco.gov.uk
Web: www.gov.uk/government/world/slovakia
Veľvyslanec: Nigel Marcus Baker

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2