Greenpages Adresár slovenských spoločností

Zahraniční investori

Continental Matador Rubber, s.r.o.

Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov
Tel: +421 42 4612991
Fax: +421 42 4612529
Email: katarina.2.pavlisova@conti.sk
Web: www.continental-corporation.com
Konateľ: Anton Vatala
Externá komunikácia: Zuzana Andelová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Continental Matador Truck Tires s.r.o.

Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov
Tel: +421 42 4612854
Email: ludmila.baculikova@conti.sk
Web: www.continental-corporation.com
Konateľ: Ladislav Rosina
Externá komunikácia: Zuzana Andelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Mobis Slovakia s.r.o.

MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
Tel: +421 41 5158229
Fax: +421 41 5158901
Email: juraj.fabian@mobis.sk
Web: www.mobis.sk
Konateľ: Kyung Hee Min
Externá komunikácia: Juraj Fabian
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Mondi SCP, a.s.

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Tel: +421 44 4362222
Fax: +421 44 4327701
Email: mondi.scp@mondigroup.com
Web: www.mondigroup.com
Prezident: Matjaž Gorjup
Externá komunikácia: Martina Piláriková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta
Tel: +421 31 7882111
Fax: +421 31 7882509
Email: sesk@samsung.com
Web: www.samsung.com/sk
Konateľ: Hack Bum Bae
Externá komunikácia: Marcel Kráľovič
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 58661111
Email: info@seas.sk
Web: www.seas.sk
Predseda predstavenstva: Branislav Strýček
Externá komunikácia: Oľga Baková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 40551111
Fax: +421 2 58599759
Email: info@slovnaft.sk
Web: www.slovnaft.sk
Generálny riaditeľ: Marek Senkovič
Externá komunikácia: Anton Molnár
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Tesco Stores SR, a.s.

Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 49496777
Email: info@itesco.sk
Web: www.tesco.sk
Generálny riaditeľ: Martin Kuruc
Externá komunikácia: Katarína Pšenáková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice - Šaca
Tel: +421 55 6731111
Fax: +421 55 6730300
Email: webmaster@sk.uss.com
Web: www.usske.sk
Prezident: James E. Bruno
Externá komunikácia: Ján Bača
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Volkswagen Slovakia, a.s.

Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 2 69641111
Fax: +421 2 69642300
Email: komunikacia@volkswagen.sk
Web: www.volkswagen.sk
Predseda predstavenstva: Oliver Grünberg
Externá komunikácia: Lucia Kovarovič Makayová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.