Greenpages Adresár slovenských spoločností

Pracovné portály

Alma Career Slovakia s. r. o.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 33006791
Email: pomozeme@almacareer.com
Web: www.profesia.sk
Výkonný riaditeľ: Milan Jasný
Externá komunikácia: Ľubica Melcerová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

JOB, s.r.o.

Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce
Tel: +421 907 197053
Email: obchod@job.sk
Web: www.job.sk
Konateľ: Juraj Buda
Externá komunikácia: Miriam Búdová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

JobAngels.co, s.r.o.

Černyševského 10, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 908 720753
Email: mata@jobangels.com
Web: www.jobangels.com
Výkonný riaditeľ: Martina Štarková
Externá komunikácia: Martina Štarková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Drobného 29, 844 07 Bratislava - Dúbravka
Tel: +421 2 33322209
Email: podpora@worki.sk
Web: www.worki.sk
Konateľ: Géza Mihály
Externá komunikácia: Martin Beles
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, maďarsky

United Jobs, j.s.a.

Račianska 88B, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 902 119540
Email: info@pracuj.sk
Web: www.pracuj.sk
Predseda predstavenstva: Jozef Gašparík
Externá komunikácia: Jozef Gašparík
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Zoznam, s.r.o.

Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 902 388552
Email: info@zoznam.sk
Web: www.zoznam.sk
Konateľ: Martin Mác
Externá komunikácia: Katarína Tešla
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.