Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poradenské firmy - Relokácia

AGS Bratislava International Movers

Prístavná 10, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 53419227
Email: sales-bratislava@agsmovers.com
Web: www.agsmovers.com
Country manager: Justas Cemnolonskas
Externá komunikácia: Justas Cemnolonskas
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

FRACHTMEISTER International s.r.o.

Klincová 37, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 948 251707
Email: ladislav.holocsi@frachtmeister.com
Web: www.frachtmeister.com
Konateľ: Ladislav Holocsi
Externá komunikácia: Ladislav Holocsi
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky

Move One, s.r.o.

Košická 49, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 63531303
Email: slovakia@moveoneinc.com
Web: www.moveoneinc.com
Riaditeľ: Alica Kačmariková

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Pro Relocation s.r.o.

Mliekarenská 7, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 20902020
Email: slovakia@prorelo.com
Web: www.prorelo.com
Generálny riaditeľ: Ivona Demáčková
Externá komunikácia: Zuzana Opielová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

ProfiDeCon Slovakia s.r.o.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 918 884552
Email: info@profidecon.sk
Web: www.relocate.sk
Generálny riaditeľ: Patricia Tóthová
Externá komunikácia: Pavol Tóth
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Santa, Fe Relocation Services, s.r.o.

Mlynské nivy 77, 821 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 20400844
Email: Adam.Zrelak@santaferelo.com
Web: www.santaferelo.com
Konateľ: Anthony Heszberger

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, slovensky

SlovakiaInvest Group s.r.o.

Lazaretská 8, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32144901
Fax: +421 2 52921319
Email: slovakiainvest@slovakiainvest.sk
Web: www.slovakiainvest.sk
Generálny riaditeľ: Milan Kurota
Externá komunikácia: Milan Kurota
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky