Greenpages Adresár slovenských spoločností

Elektrotechnický priemysel

BSH Drives and Pumps s.r.o.

Továrenská 2, 071 01 Michalovce
Tel: +421 56 6417404
Fax: +421 56 6417264
Email: NA
Web: www.bsh-group.com
Konateľ: Ján Schumera

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

Dolné Hony 29, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 6944111
Fax: +421 37 6944107
Email: informacie@foxconn.com
Web: www.foxconn.sk
Konateľ: Peter Hrčka
Externá komunikácia: Ladislav Procházka
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

Kočovce 228, 916 31 Kočovce
Tel: +421 32 7705115
Email: slovakia@hella.com
Web: www.hella.com
Country manager: Vladimír Huťan
Externá komunikácia: Daniel Morfeld
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r. o.

Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
Tel: +421 32 3234321
Fax: +421 32 3234217
Email: praca@leoni.com
Web: www.leoni.sk
Konateľ: Miroslav Šulek, Tatiana Bratranec Staňová, Matthias Heiligenthal
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

Oravická 616, 028 01 Trstená
Tel: +421 43 5303200
Fax: +421 43 5303240
Email: info.trstena@eu.panasonic.com
Web: www.pideu.panasonic.sk
Riaditeľ: Jozef Hricov
Externá komunikácia: Miroslav Sochuliak
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Prysmian Kablo, s.r.o.

Trnavská cesta 50 / B, 812 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 49491212
Fax: +421 2 49491245
Email: infocables-sk@prysmiangroup.com
Web: sk.prysmiangroup.com
Konateľ: Miroslav Boťanský
Externá komunikácia: Miroslav Boťanský
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta
Tel: +421 31 7882111
Fax: +421 31 7882509
Email: sesk@samsung.com
Web: www.samsung.com/sk
Konateľ: Hack Bum Bae
Externá komunikácia: Marcel Kráľovič
Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Vertiv Slovakia, a. s.

Piešťanská 1202, 915 28 Nové Mesto nad Váhom
Tel: +421 32 7700110
Fax: +421 32 7700800
Email: info@vertiv.com
Web: www.vertiv.com
Generálny riaditeľ: Rastislav Jasenovský
Externá komunikácia: Zuzana Malinova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Visteon Electronics Slovakia s. r. o.

Námestovo 1088, 029 01 Námestovo
Tel: +421 91 7437105
Email: bdorusin@visteon.com
Web: www.visteon.com
Riaditeľ: Mário Volf
Externá komunikácia: Bronislava Dorušincová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Whirlpool Slovakia spol. s r.o.

Hlavná 5039/1A, 058 01 Poprad
Tel: +421 52 7123552
Fax: +421 52 7123477
Email: tatiana_vilimova@whirlpool.com
Web: www.whirlpoolpoprad.sk
Konateľ: Michal Major
Externá komunikácia: Tatiana Vilimová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2