Greenpages Adresár slovenských spoločností

Kúpele

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.

Bardejovské Kúpele, 086 31 Bardejov
Tel: +421 54 4774470
Fax: +421 54 4723549
Email: marketing@kupele-bj.sk
Web: www.kupele-bj.sk
Generálny riaditeľ: Pavol Menšík
Externá komunikácia: Tamara Šatanková, Ing.
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.

Kúpele Bojnice

Kúpele Bojnice, a. s., 972 01 Bojnice
Tel: +421 46 5116362
Email: info@kupele-bojnice.sk
Web: www.kupele-bojnice.sk
Predseda predstavenstva: Slavomír Eliaš

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.

Kúpele Dudince, a.s.

Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince
Tel: +421 45 5504444
Fax: +421 45 5504840
Email: rezervacie@kupeledudince.sk
Web: www.kupeledudince.sk
Predseda predstavenstva: Slavomír Brza
Externá komunikácia: Andrea Petrušová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.

KÚPELE LÚČKY a.s.

Lúčky 530, 034 82 Lúčky
Tel: +421 44 4375111
Email: kupele@kupele-lucky.sk
Web: www.kupele-lucky.sk
Predseda predstavenstva: Jaroslav Komora

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.

Kúpele Nimnica, a.s.

Kúpele Nimnica, 020 71 Nimnica
Tel: +421 42 4608295
Email: nimnica@kupelenimnica.sk
Web: www.kupelenimnica.sk
Predseda predstavenstva: František Halmeš
Externá komunikácia: Elena Packová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel: +421 32 6514000
Fax: +421 32 6514759
Email: obchod@slktn.sk
Web: www.kupele-teplice.sk
Generálny riaditeľ: Michal Vojtáš

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Smrdáky, 906 03 Smrdáky
Tel: +421 34 6959173
Fax: +421 34 6575135
Email: reservations.smr@spasmrdaky.sk
Web: ensanahotels.com/smrdaky
Riaditeľ: Dana Hlavnová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

Winterova 29, 921 29 Piešťany
Tel: +421 33 7757733
Fax: +421 33 7752528
Email: res.pn@sk.ensanahotels.com
Web: ensanahotels.com/sk
Generálny riaditeľ: Andreas Schuster
Externá komunikácia: Kristína Jančovičová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.

Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.

Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová
Tel: +421 45 5208111
Email: prijem@marinakovacova.sk
Web: www.marinakovacova.sk
Riaditeľ: Vladimír Ing. Sitarčík, MBA
Externá komunikácia: Katarína Ing. Tureková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Zlaté kúpele Turčianske Teplice

SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice
Tel: +421 43 4913000
Email: rezervacie@therme.sk
Web: www.therme.sk
Generálny riaditeľ: Zuzana Ďurinová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Spectacular Slovakia a Largest in Business.