Greenpages Adresár slovenských spoločností

Potravinársky priemysel

Heineken Slovensko, a.s.

Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
Tel: +421 2 49271600
Fax: +421 2 49271651
Email: ba.recepcia@heineken.com
Web: www.heinekenslovensko.sk
Generálny riaditeľ: Rene Kruijt
Externá komunikácia: Helena Windisch
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

HYZA a.s.

Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
Tel: +421 38 5372236
Email: sekretariat@hyza.sk
Web: www.hyza.sk
Výkonný riaditeľ: Jiří Šavrda
Externá komunikácia: Daniela Čaplovičová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

MECOM GROUP s.r.o.

Poľná 4, 066 01 Humenné
Tel: +421 57 7862200
Fax: +421 57 7862222
Email: sekretariat@mecom.sk
Web: www.mecom.sk
Generálny riaditeľ: Ladislav Čechovič
Externá komunikácia: Eva Sziglová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.

Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
Tel: +421 907 893761
Email: informacie@groupe-bel.com
Web: www.bel-slovakia.sk
Generálny riaditeľ: Boyan Neytchev
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.