Greenpages Adresár slovenských spoločností

Green pages

Green Pages (Zelené stránky) sú zdrojom kontaktov a informácií o organizáciach a spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku. Web portál je prevádzkovaný vydavateľstvom The Slovak Spectator.

Green Pages (Zelené stránky) sú internetovou verziou tlačenej publikácie Kniha kontaktov / Largest in Business, obsahujú však aj spoločnosti, ktoré sa nedostali do jej posledného tlačeného vydania. Na rozdiel od ročenky Book of Lists, ktorá obsahuje podrobnejšie informácie o spoločnostiach a organizáciách, na Zelených stránkach nájdete všeobecné kontaktné údaje spoločností rozšírené o mená riaditeľov ako aj osôb zodpovedných za externú komunikáciu.

Ak si želáte aktualizovať informácie o Vašej spoločnosti alebo doplniť Vašu spoločnosť do zoznamu, kontaktujte nás priamo na na telefónnom čísle +421 (0)2 5923-3311 alebo na emailovej adrese greenpages@spectator.sk.