Greenpages Adresár slovenských spoločností

Vodné a odpadové hospodárstvo

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Tel: +421 2 50206811
Email: recepcia@fcc-group.sk
Web: www.fcc-group.eu
Country manager: Eva Mikulášiová
Externá komunikácia: Zuzana Krenyitzká

Kosit a.s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh
Tel: +421 (0)800 156748
Email: kosit@kosit.sk
Web: www.kosit.sk
Generálny riaditeľ: Marián Christenko
Externá komunikácia: Slavomíra Brzová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5011-0111
Email: olo@olo.sk
Web: www.olo.sk
Predseda predstavenstva: Ivan Sokáč
Externá komunikácia: Linda Golejová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4327111
Email: info@stvps.sk
Web: www.stvps.sk
Predseda predstavenstva: Philippe Guitard
Externá komunikácia: Slavomíra Vogelová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky