Greenpages Adresár slovenských spoločností

Vodné a odpadové hospodárstvo

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 850 123122
Email: sluzby@bvsas.sk
Web: www.bvsas.sk
Predseda predstavenstva: Ivan Peschl
Externá komunikácia: Peter Podstupka

Kosit a.s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh
Tel: +421 (0)0800 15674 0800- 156748
Email: kosit@kosit.sk
Web: www.kosit.sk
Generálny riaditeľ: Marián Christenko
Externá komunikácia: Slavomíra Brzová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Tel: +421 32 7437543
Email: info@mariuspedersen.sk
Web: www.mariuspedersen.sk
Predseda predstavenstva: Simon Hovgaard Clausen
Externá komunikácia: Lucia Šedivá
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)02 5011011 02 5-0110111
Email: olo@olo.sk
Web: www.olo.sk
Predseda predstavenstva: Ivan Sokáč
Externá komunikácia: Linda Golejová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Martinská 49, 821 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 45 6945111
Email: hovorca@svp.sk
Web: www.svp.sk
Generálny riaditeľ: Ladislav Glinda
Externá komunikácia: Marián Bocák
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice - Sever
Tel: +421 55 7952111
Email: zakaznik@vodarne.eu
Web: www.vodarne.eu
Generálny riaditeľ: Stanislav Prcúch

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Tel: +421 37 6949202
Email: hovorca@zsvs.sk
Web: www.zsvs.sk
Predseda predstavenstva: Otokar Klein

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky