Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ministerstvá

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59494111
Email: info@mindop.sk
Web: www.mindop.sk
Minister: Jozef Ráž
Externá komunikácia: Martin Petro
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59581111
Fax: +421 2 59583048
Email: podatelna@mfsr.sk
Web: www.mfsr.sk
Minister: Ladislav Kamenický
Externá komunikácia: Pavol Kirinovič
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 48541111
Email: info@mhsr.sk
Web: www.mhsr.sk
Minister: Denisa Saková
Externá komunikácia: Mária Pavlusík
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo kultúry SR

Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20482111
Fax: +421 2 54419670
Email: hovorca@culture.gov.sk
Web: www.culture.gov.sk
Minister: Martina Šimkovičová
Externá komunikácia: Pavol Čorba
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo obrany SR

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 960 112233
Fax: +421 2 44258904
Email: tlacove@mod.gov.sk
Web: www.mosr.sk
Minister: Robert Kaliňák

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59266111
Fax: +421 2 52963871
Email: info@land.gov.sk
Web: www.mpsr.sk
Minister: Richard Takáč
Externá komunikácia: Andrej Wallner
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20460000
Email: okv@employment.gov.sk
Web: www.employment.gov.sk
Minister: Erik Tomáš
Externá komunikácia: Kristína Korenková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stromová 1, 813 30 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59374111
Email: info@minedu.sk
Web: www.minedu.sk
Minister: Tomáš Drucker
Externá komunikácia: Dagmara Al-Khaldi Mičeková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo spravodlivosti SR

Račianska 71, 813 11 Bratislava - Rača
Tel: +421 2 88891111
Email: podatelnamssr@justice.sk
Web: www.justice.gov.sk
Minister: Boris Susko
Externá komunikácia: Peter Bubla
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 50941111
Fax: +421 2 50944397
Email: public@minv.sk
Web: www.minv.sk
Minister: Matúš Šutaj Eštok
Externá komunikácia: Matej Neumann

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59781111
Email: info@mzv.sk
Web: www.mzv.sk
Minister: Juraj Blanár
Externá komunikácia: Beatrice Szabóová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 59373111
Fax: +421 2 54777983
Email: office@health.gov.sk
Web: www.health.gov.sk
Minister: Zuzana Dolinková
Externá komunikácia: Petra Lániková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59561111
Email: podatelna@enviro.gov.sk
Web: www.minzp.sk
Minister: Tomáš Taraba
Externá komunikácia: Pavol Fejér
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2