Greenpages Adresár slovenských spoločností

PR agentúry

1st CLASS AGENCY, s.r.o.

Blagoevova 8, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 903 281269
Email: info@1stclass.sk
Web: www.1stclass.sk
Generálny riaditeľ: Katarína Remiaš

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Grape PR s.r.o.

Bazová 6B, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)0905 11009 0905- 110099
Email: info@grapepr.sk
Web: www.grapepr.sk
Konateľ: Richard Fides

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, nemecky

NEUROPEA, s. r. o.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 905 867127
Email: info@neuropea.com
Web: www.neuropea.com
Konateľ: Petr Papanek
Externá komunikácia: Diana Dobrucká
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

PR Clinic s. r. o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 918 401669
Email: office@prclinic.eu
Web: www.prclinic.eu
Konateľ: Juraj Danielis
Externá komunikácia: Martin Dobiš
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

PRime time s.r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 67267340
Fax: +421 2 62240630
Email: primetime@primetime.sk
Web: www.primetime.sk
Managing Partner: Martin Mazag

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Seesame, s.r.o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 43422978
Email: seesame@seesame.com
Web: www.seesame.com
Generálny riaditeľ: Michaela Benedigová
Externá komunikácia: Michaela Benedigová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.