Greenpages Adresár slovenských spoločností

Software a systémová integrácia

Accenture, s.r.o.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 59290290
Email: robert.belavy@accenture.com
Web: www.accenture.com/sk-en
Generálny riaditeľ: Tomáš Volek
Externá komunikácia: Robert Belavý
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Alison Slovakia s.r.o.

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 59499499
Fax: +421 2 59499310
Email: helpdesk@alison-group.sk
Web: www.alison-group.sk
Generálny riaditeľ: Andrej Žucha

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Aliter Technologies, a.s.

Turčianska 16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 55646350
Fax: +421 2 55646351
Email: aliter@aliter.com
Web: www.aliter.com
Predseda predstavenstva: Ervin Haramia
Externá komunikácia: Marek Zvara
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 903 230904
Email: recepcia-sk.it-solutions@atos.net
Web: www.sk.atos.net
Generálny riaditeľ: Martin Sůra
Externá komunikácia: Sylvia Žažová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

AUTOCONT s.r.o.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 32788811
Fax: +421 2 32788825
Email: info@autocont.sk
Web: www.autocont.sk
Generálny riaditeľ: Peter Trajlinek

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

DITEC, a.s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5822-2222
Fax: +421 (0)2 5822-2777
Email: ditec@ditec.sk
Web: www.ditec.sk
Generálny riaditeľ: Csaba Baráth
Externá komunikácia: Vierka Hasajová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Ericsson Slovakia, spol. s r.o.

Rožňavská 24, 821 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 49499111
Fax: +421 2 49499450
Email: sbb.reception@ericsson.com
Web: www.ericsson.com
Konateľ: Zsolt Komzsik

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 58224111
Fax: +421 2 58224520
Email: info@soitron.sk
Web: www.soitron.com
Výkonný riaditeľ: Ondrej Smolár
Externá komunikácia: Martina Hummelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

TEMPEST a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 905 961176
Fax: +421 2 50267100
Email: info@tempest.sk
Web: www.tempest.sk
Generálny riaditeľ: Andrej Bališ
Externá komunikácia: Dávid Csino
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Tel: +421 37 7760111
Fax: +421 37 7760199
Email: office-gsc@uniqa.at
Web: www.uniqa-gsc.sk
Konateľ: Reinhard Böck, Thomas Brustbauer, Tibor Zalabai
Externá komunikácia: Martina Vnučková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.