Greenpages Adresár slovenských spoločností

EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.

Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina
Tel: +421 417 231333
Email: office.sk@exactsystems.com
Web: www.exactsystems.sk
Konateľ: Radovan Meleš
Externá komunikácia: Jana Ondrušová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, slovensky

Formel D Slovakia s. r. o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)0905 44330 0905- 443304
Email: info.cee@formeld.com
Web: www.formeld.com
Konateľ: Martin Pekár

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

HOLLEN s.r.o.

Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel: +421 2 64538664
Email: hollen@hollen.sk
Web: www.hollen.sk
Konateľ: Margita Hollenová

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, nemecky

MAXIN´S Quality Services s.r.o.

Bajkalská 22, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)0905 48995 0905- 489959
Email: info@maxins.sk
Web: www.maxins.sk
Partner: Roman Kučera, Katarína Garajová, Erik Maxin
Externá komunikácia: Roman Kučera
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, chorvátsky, kórejsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky

Support Q a.s.

Námestovo 1088, 029 01 Námestovo
Tel: +421 433 333333
Email: info@supportq.sk
Web: www.supportq.sk
Predseda predstavenstva: Peter Vons
Externá komunikácia: Slavomír Špitáľ
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

TRIGO Slovakia, s.r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
Tel: +421 911 754231
Email: richard.horgosi@trigo-group.com
Web: www.trigo-group.com
Konateľ: Lubor Kianička
Externá komunikácia: Richard Horgosi
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, kórejsky, maďarsky, slovensky, arabsky, chorvátsky, čínsky, holandsky, japonsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovinsky, taliansky, španielsky