Greenpages Adresár slovenských spoločností

Prekladatelia a tlmočníci

ASAP-translation.com, s.r.o.

Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 6578025
Email: asap@prelozime.sk
Web: www.prelozime.sk
Konateľ: Jakub Absolon
Externá komunikácia: Katarína Absolonová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

LEXIKA s.r.o.

Miletičova 21, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 50106700
Email: info@lexika.sk
Web: www.lexika.sk
Výkonný riaditeľ: Michal Kmeť

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Tetras, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 8, 010 01 Žilina
Tel: +421 41 5001494
Fax: +421 41 5001495
Email: tetras@tetras.sk
Web: www.tetras.sk
Generálny riaditeľ: Miloš Kučík

Komunikácia možná:
nemecky, slovensky

Translata, spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 32603131
Email: office@translata.sk
Web: www.translata.sk
Konateľ: Tomáš Polerecký
Externá komunikácia: Alexandra Bukovčanová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky