Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzity na Slovensku

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 67295356
Email: komunikacia@euba.sk
Web: www.euba.sk
Rektor: Ferdinand Daňo
Externá komunikácia: Miroslav Horňák
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Tel: +421 51 7563110
Fax: +421 51 7563147
Email: unipo@unipo.sk
Web: www.unipo.sk
Rektor: Peter Kónya
Externá komunikácia: Anna Polačková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tel: +421 37 6415111
Fax: +421 37 6511593
Email: verejnost@uniag.sk
Web: www.uniag.sk
Rektor: Klaudia Halászová
Externá komunikácia: Renata Chosraviová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 917 669200
Fax: +421 2 52499384
Email: international@stuba.sk
Web: www.stuba.sk
Rektor: Oliver Moravčík
Externá komunikácia: Ľubica Vitková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice - Sever
Tel: +421 55 6022003
Fax: +421 55 6332748
Email: kancelar@tuke.sk
Web: www.tuke.sk
Rektor: Peter Mesároš
Externá komunikácia: Adrián Harčár
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Tel: +421 32 7400111
Email: pr@tnuni.sk
Web: www.tnuni.sk
Rektor: Jozef Habánik
Externá komunikácia: Lucia Petríková
Komunikácia možná:
slovensky

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel: +421 33 5939111
Email: pr@truni.sk
Web: www.truni.sk
Rektor: René Bílik
Externá komunikácia: Miloš Lichner
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 903 861035
Email: infocentrum@uniba.sk
Web: www.uniba.sk
Rektor: Marek Števček
Externá komunikácia: Anton Repka
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 6408111
Email: ukf@ukf.sk
Web: www.ukf.sk
Rektor: Libor Vozár
Externá komunikácia: Jana Duchovičová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4461121
Email: katarina.babelova@umb.sk
Web: www.umb.sk
Rektor: Vladimír Hiadlovský
Externá komunikácia: Miroslava Knapková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2