Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzity na Slovensku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 55 6222608
Fax: +421 55 6228109
Email: lucia.hulicova@upjs.sk
Web: www.upjs.sk
Rektor: Pavol Sovák
Externá komunikácia: Lucia Huličová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Tel: +421 33 5565133
Email: info@ucm.sk
Web: www.ucm.sk
Rektor: Katarína Slobodová Nováková
Externá komunikácia: Andrej Brník
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel: +421 41 5135100
Email: rektor@uniza.sk
Web: www.uniza.sk
Rektor: Ján Čelko
Externá komunikácia: Jozef Ristvej
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2