Greenpages Adresár slovenských spoločností

Obchodné komory

AHK Slowakei

Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20850620
Fax: +421 2 20850632
Email: info@ahk.sk
Web: slowakei.ahk.de
Generálny riaditeľ: Peter Kompalla
Externá komunikácia: Markus Halt
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Francúzsko - slovenská obchodná komora

Klariská 14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 59103411
Email: fsok@fsok.sk
Web: www.fsok.sk
Výkonný riaditeľ: Zuzana Desvergnes

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Hispánsko - slovenská obchodná komora

Čajakova 18, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 52493005
Email: info@camaradecomercio.sk
Web: www.camaradecomercio.sk
Predseda predstavenstva: Francisco de la Sierra
Externá komunikácia: Alzbeta Nemcekova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Holandská obchodná komora v Slovenskej republike

Moskovská 13, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 949 014238
Email: director@netherlandschamber.sk
Web: www.netherlandschamber.sk
Výkonný riaditeľ: Jaroslava Ryšavá

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Kanadská obchodná komora

Mariánska 12, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 52932895
Email: ksok@ksok.sk
Web: www.kanada.sk, www.ksok.sk, www.cancham.sk, www.CanadaExclusive.com
Generálny riaditeľ: Joseph M. Burza
Externá komunikácia: René Augustín
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Slovensko - poľská obchodná komora

Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel: +421 41 7235102
Fax: +421 41 7235653
Email: zahrza@za.scci.sk
Web: www.spok.sk
Predseda: Stanislav Kučírek
Externá komunikácia: Róbert Vydra
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Slovensko - rakúska obchodná komora

Kutlíková 17, P.O. BOX 228, 814 99 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 63536787
Fax: +421 2 63536788
Email: sohk@sohk.sk
Web: www.sohk.sk
Prezident: Mária Berithová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Švédska obchodná komora v SR

Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 917 750884
Email: swedcham@sweden.sk
Web: www.sweden.sk
Predseda predstavenstva: Jan Norrman
Externá komunikácia: Michaela Bezecná
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.