Greenpages Adresár slovenských spoločností

Obchodné komory

Americká obchodná komora v Slovenskej republike

Jurkovičova tepláreň - Bottova 1/1, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 902 912005
Email: office@amcham.sk
Web: www.amcham.sk
Výkonný riaditeľ: Martina Slabejová

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Brazílsko-slovenská obchodná komora

Palisády 724/47, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 32181409
Email: info@brazilslovakiacc.sk
Web: www.brazilslovakiacc.sk
Predseda: Milan Cigáň

Komunikácia možná:
anglicky, portugalsky, slovensky

Britská obchodná komora v SR

Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 948 073095
Email: info@britcham.sk
Web: www.britcham.sk
Predseda predstavenstva: Miroslava Remenárová
Externá komunikácia: Katarína Štulajterová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Francúzsko - slovenská obchodná komora

Klariská 14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 905 477448
Email: fsok@fsok.sk
Web: www.fsok.sk
Výkonný riaditeľ: Zuzana Desvergnes
Externá komunikácia: Zuzana Desvergnes
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Hispánsko - slovenská obchodná komora

Čajakova 18, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 52493005
Email: info@camaradecomercio.sk
Web: www.camaradecomercio.sk
Predseda predstavenstva: Francisco de la Sierra
Externá komunikácia: Alzbeta Nemcekova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Holandská obchodná komora v Slovenskej republike

Karpatská 8, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 911 702722
Email: director@netherlandschamber.sk
Web: www.netherlandschamber.sk
Výkonný riaditeľ: Katarína Miklošová

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Izraelská obchodná komora na Slovensku

Hlavné námestie 356/5, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 903 144394
Email: predseda@ilcham.sk
Web: www.ilcham.sk
Predseda predstavenstva: Patrik Zoltvany
Externá komunikácia: Veronika Kopcokova
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, francúzsky, maďarsky, rusky, slovensky, taliansky

Kanadská obchodná komora

Mariánska 12, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 52932895
Email: ksok@ksok.sk
Web: www.kanada.sk, www.ksok.sk, www.cancham.sk, www.CanadaExclusive.com
Generálny riaditeľ: Joseph M. Burza
Externá komunikácia: René Augustín
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Nemecko - slovenská obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei)

Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 20850620
Fax: +421 2 20850632
Email: info@ahk.sk
Web: slowakei.ahk.de
Generálny riaditeľ: Peter Kompalla
Externá komunikácia: Markus Halt
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Grösslingová 4, 816 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 54131228
Fax: +421 2 54131159
Email: sopkurad@sopk.sk
Web: www.sopk.sk
Predseda: Peter Mihók

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Largest in Business.

Stránky: 1 | 2