Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ťažobný priemysel a lesníctvo

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
Tel: +421 906 771211
Email: bane@hbp.sk
Web: www.hbp.sk
Predseda predstavenstva: Peter Čičmanec

Komunikácia možná:
slovensky

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 40242111
Fax: +421 2 40242510
Email: info@nafta.sk
Web: www.nafta.sk
Generálny riaditeľ: Martin Bartošovič
Externá komunikácia: Martina Štecova
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

POZAGAS a.s.

Malé námestie 1, 901 01 Malacky
Tel: +421 (0)34 7725-939
Email: marketing@pozagas.sk
Web: www.pozagas.sk
Generálny riaditeľ: Ivan Vaškor

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Tel: +421 58 4821111
Fax: +421 58 4822602
Email: smzgr@smzjelsava.sk
Web: www.smzjelsava.sk
Predseda predstavenstva: Roman Gažúr
Externá komunikácia: Ivan Nemeth
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky