Greenpages Adresár slovenských spoločností

Ťažobný priemysel a lesníctvo

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
Tel: +421 906 771211
Email: bane@hbp.sk
Web: www.hbp.sk
Predseda predstavenstva: Peter Čičmanec
Externá komunikácia: Adriana Siváková
Komunikácia možná:
slovensky

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4344111
Fax: +421 48 4344191
Email: lesysr@lesy.sk
Web: www.lesy.sk
Generálny riaditeľ: NA
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 40242111
Fax: +421 2 40242510
Email: info@nafta.sk
Web: www.nafta.sk
Generálny riaditeľ: Martin Bartošovič
Externá komunikácia: Martin Babulic
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

POZAGAS a.s.

Malé námestie 1, 901 01 Malacky
Tel: +421 (0)034 772593 034 -7725939
Email: marketing@pozagas.sk
Web: www.pozagas.sk
Generálny riaditeľ: Martin Jarábek

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Tel: +421 58 4822000
Fax: +421 58 4822602
Email: smz@smzjelsava.sk
Web: www.smzjelsava.sk
Predseda predstavenstva: Roman Gažúr
Externá komunikácia: Anna Košinárová
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky