Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poľnohospodárstvo

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
Tel: +421 31 5903411
Email: mail@dsa.sk
Web: www.dsa.sk
Predseda predstavenstva: Mogens Hansen

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

FirstFarms Agra M s. r. o.

Vinohrádok 5741, 901 01 Borinka
Tel: +421 918 500555
Email: adv@firstfarms.com
Web: www.firstfarms.dk/sk
Konateľ: Soren Gerber Nielsen

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky