Greenpages Adresár slovenských spoločností

Poľnohospodárstvo

AGROMAČAJ a.s.

Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci
Tel: +421 903 256680
Email: juraj.macaj@agromacaj.sk
Web: NA
Predseda predstavenstva: Juraj Mačaj
Externá komunikácia: Lucia Nešťáková
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
Tel: +421 31 5903411
Email: mail@dsa.sk
Web: www.dsa.sk
Predseda predstavenstva: Erik Jantzen

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

DAN-FARM s.r.o.

Hlavná 65, 930 52 Blahová
Tel: +421 907 822750
Email: danfarm@danfarm.sk
Web: www.danfarm.sk
Konateľ: Per Lykkegaard Christensen

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Farma HYZA a.s.

Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
Tel: +420 272 192120
Email: media@agrofert.cz
Web: www.hyza.sk
Predseda predstavenstva: Simona Sokolová
Externá komunikácia: Lucie Bukovanská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

FirstFarms Agra M s. r. o.

Vinohrádok 5741, 901 01 Plavecký Štvrtok
Tel: +421 918 500555
Email: adv@firstfarms.com
Web: www.firstfarms.dk/sk
Konateľ: Soren Gerber Nielsen

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

TEKRO Nitra, s.r.o.

Párovské Háje, 949 01 Nitra
Tel: +421 35 6911511
Email: tekro@tekro.sk
Web: www.tekro.sk
Konateľ: František Valášek

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky