Greenpages Adresár slovenských spoločností

Centrá podnikových služieb

Accenture, s.r.o.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 59290290
Email: robert.belavy@accenture.com
Web: www.accenture.com/sk-en
Generálny riaditeľ: Tomáš Volek
Externá komunikácia: Robert Belavý
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Adient Slovakia s.r.o.

Štúrova 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57271111
Email: reception-bbc-sk@adient.com
Web: www.adient.com/slovakia
Konateľ: Barbora Záhradníková
Externá komunikácia: Soňa Lovíšková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 80801000
Email: BTS-reception@amazon.com
Web: www.amazon.com
Konateľ: Mária Malovcová
Externá komunikácia: Miroslava Jozova
Komunikácia možná:
anglicky

Dell s.r.o.

Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 57508040
Fax: +421 2 57508851
Email: NA
Web: www.dell.com
Generálny riaditeľ: Peter Macejka
Externá komunikácia: Tatiana Šurinová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Henkel Slovensko spol. s r.o. - Global Business Solutions+ Bratislava

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 33319111
Fax: +421 2 50246301
Email: henkel.slovensko@henkel.com
Web: www.henkel.sk
Prezident: Christian Schulz
Externá komunikácia: Zuzana Kaňuchová
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, chorvátsky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky, taliansky, španielsky

ING Business Shared Services B.V., organizačná zložka Bratislava

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 59346498
Email: sharedservices@ing.com
Web: www.ing.jobs/sk
Generálny riaditeľ: Shoshannah Bramlett
Externá komunikácia: Andrej Orogvani
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 48280199
Email: reception.bratislava.bbc.co-eur-sk@jci.com
Web: www.johnsoncontrols.com
Výkonný riaditeľ: Alejandro Montoya Blanco

Komunikácia možná:
anglicky, arabsky, bulharsky, čínsky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nórsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

Landererova 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 68688001
Email: balenovo_sk@lenovo.com
Web: www.lenovo.sk
Konateľ: David Reilly

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Orange Business Services Slovakia s.r.o.

Metodova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 38190610
Email: NA
Web: www.orange-business.com
Konateľ: Jens Peter Buhl

Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 2 59681114
Fax: +421 2 59685200
Email: kontakt.sk@siemens.com
Web: www.siemens.sk
Generálny riaditeľ: Vladimír Slezák
Externá komunikácia: Monika Orbanová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2