Greenpages Adresár slovenských spoločností

Hardvér alebo telekomunikačné vybavenie

Agem Computers spol. s r.o.

Panónska 42, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 32132010
Email: obchod@agem.sk
Web: www.agem.sk
Konateľ: Milan Fabián
Externá komunikácia: Matúš Zachar
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

ASBIS SK spol. s r.o.

Tuhovská 33, 831 06 Bratislava - Rača
Tel: +421 2 32165111
Fax: +421 2 32165112
Email: marketing@asbis.sk
Web: www.asbis.sk
Konateľ: Andrej Buchamer
Externá komunikácia: Rastislav Chudík
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

AT Computer, s.r.o.

Framborská 253, 010 01 Žilina
Tel: +421 41 5092051
Email: obchod@atcomp.sk
Web: www.atcomp.sk
Generálny riaditeľ: Aleš Kilnar

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

AUTOCONT s.r.o.; od 1. Januára 2024 Aricoma Systems, s.r.o.

Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 2 32788811
Fax: +421 2 32788825
Email: info@autocont.sk; sales.sk@aricoma.com
Web: www.autocont.sk; www.aricoma.com
Generálny riaditeľ: Peter Trajlinek
Externá komunikácia: Monika Halapinová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Bluefin Century, s. r. o.

Kremnická 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 220 633178
Email: info@bluefin.sk
Web: www.bluefin.sk
Konateľ: Roland Rozsi
Externá komunikácia: Flóra Emődi
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

exe, a.s.

Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 67296111
Fax: +421 2 67296666
Email: recepcia@exe.sk
Web: www.exe.sk
Generálny riaditeľ: Richard Hrabovský

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

IRDistribution, a. s.

Ivanská cesta 18551/65B, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 902 811800
Email: info@irdistribution.sk
Web: www.irdistribution.sk
Konateľ: Jaroslav Škripek

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

Landererova 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 2 68688001
Email: balenovo_sk@lenovo.com
Web: www.lenovo.sk
Konateľ: David John Reilly

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)0948 51709 0948- 517098
Email: info@mystical.sk
Web: www.mi-store.sk
Predseda predstavenstva: Vladimír Pavlovič

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 2 58224111
Fax: +421 2 58224520
Email: info@soitron.sk
Web: www.soitron.com
Výkonný riaditeľ: Marián Skákala
Externá komunikácia: Martina Hummelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Stránky: 1 | 2