Greenpages Adresár slovenských spoločností

Elektronické médiá

JOJ Group (Slovenská produkčná, a.s.)

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 900 112612
Email: marketing@joj.sk
Web: www.jojgroup.sk
Generálny riaditeľ: Marcel Grega
Externá komunikácia: Miroslava Klempová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 2 60611107
Fax: +421 2 60614400
Email: press@rtvs.sk
Web: www.rtvs.sk
Generálny riaditeľ: Ľuboš Machaj
Externá komunikácia: Zuzana Ťapáková
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Televízia Markíza (MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.)

Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
Tel: +421 2 68274111
Email: markiza@markiza.sk
Web: www.markiza.sk
Generálny riaditeľ: Peter Gažík
Externá komunikácia: Andrea Macáková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Largest in Business.

Televízia TA3 (C.E.N. s.r.o.)

Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 2 48203511
Fax: +421 2 48203549
Email: ta3@ta3.com
Web: www.ta3.com
Generálny riaditeľ: Ján Svoboda
Externá komunikácia: Oľga Dúbravská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky